Sơn Dương xây dựng cánh đồng không vỏ thuốc bảo vệ thực vật

Xây dựng cánh đồng sạch, không còn vỏ thuốc bảo vệ thực vật (BVTV) đã và đang được huyện Sơn Dương triển khai hiệu quả. Trong quá trình sản xuất, người dân đã có ý thức thu gom bao bì thuốc BVTV cho vào bể chứa, góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nền nông nghiệp sạch, phát triển bền vững.

Vào vụ mới

Những ngày này đi trên khắp xứ đồng của tỉnh, đâu đâu cũng bắt gặp bà con nông dân tranh thủ ra đồng cày bừa, gieo cấy lúa hè thu đúng khung thời vụ. ...