“Chìa khóa” nâng cao năng suất, chất lượng cây trồng

Tỉnh Tuyên Quang có thế mạnh về phát triển nông nghiệp. Do đó, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ là “chìa khóa” bảo đảm nâng cao chất lượng và giá trị gia tăng của sản phẩm nông sản, tăng thêm thu nhập cho người dân.

Cung ứng đủ giống cho sản xuất vụ đông

Thời điểm này đang vào cao điểm gieo trồng cây vụ đông, đặc biệt là ngô lấy hạt và làm thức ăn cho gia súc. Tuy nhiên, qua kiểm tra sản xuất của đoàn ...

Trồng chanh bốn mùa ở Hàm Yên

Huyện Hàm Yên là địa phương có diện tích chanh bốn mùa lớn nhất tỉnh, bước đầu cây chanh bốn mùa đã đem lại hiệu quả kinh tế cao cho người dân. Tuy ...

Na Hang chăm sóc lúa mùa

Vụ mùa năm nay, toàn huyện Na Hang gieo cấy 1.459 ha lúa. Do ảnh hưởng của mưa lớn đã khiến hơn 60 ha lúa của huyện bị ngập úng, tập trung ở xã Năng ...