,

Trồng trọt

Trồng mít Thái theo hướng hữu cơ thu lãi cả trăm triệu đồng

Mô hình trồng mít Thái theo hướng hữu cơ của anh Nông Quốc Doanh ở Tuyên Quang cho thấy nhiều ưu điểm và mỗi năm thu lãi cả trăm triệu đồng.
Video không hợp lệ

Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục