,

Bộ trưởng BNN&PTNT

Khát vọng về làng hạnh phúc

Người dân làng Hoắc khát vọng xây dựng làng hạnh phúc, gắn kết tri thức bản địa với tri thức thời đại để người phương xa đến như thấy đang được trở ...

73 năm ngày truyền thống ngành Thú y Việt Nam

Ngày 11/7/1950, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh 125 SL ấn định luật lệ bài trừ bệnh truyền nhiễm gia súc. Đây là văn bản Pháp luật đầu tiên của ...