,

Chuyển đổi số

Kinh tế số và những thách thức

Chuyến du thuyền trên hồ thủy điện Tuyên Quang hôm đó có ba chục người của lớp tập huấn ngành điện. Lớp chọn Tuyên Quang vì muốn giới thiệu với cán ...

Đòn bẩy kinh tế số

Kinh tế số đã trở thành nhu cầu tất yếu trong giai đoạn phát triển mạnh mẽ của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 hiện nay. Điều này không chỉ tạo ...