,

Chuyển đổi số

Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang

Ngày 5/10/2022, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, mục đích của Kế hoạch nhằm: Chia sẻ kinh nghiệm, cách làm mới để đẩy nhanh tiến trình chuyển đổi số của tỉnh. Đồng thời đưa ra những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh về ý nghĩa, vai trò, lợi ích và tầm quan trọng của chuyển đổi số đối với cuộc sống nói riêng và sự phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội nói chung; Thúc đẩy sự tham gia vào cuộc cả hệ thống chính trị, hành động đồng bộ ở các cấp và sự tham gia của toàn dân góp phần vào sự thành công của chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang…

UBND tỉnh yêu cầu: Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh được tổ chức với hình thức phong phú, đa dạng, mang một tinh thần chung là đổi mới, sáng tạo, thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh.

Tỉnh Tuyên Quang chọn Ngày Chuyển đổi số Quốc gia (10/10) là Ngày Chuyển đổi số tỉnh Tuyên Quang.

Chủ đề của Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 là “Chuyển đổi số giải quyết các vấn đề của xã hội vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho người dân”.

Các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia:

*Tổ chức kỷ niệm ngày Chuyển đổi số

Thời gian: 1/2 ngày; 14 giờ, thứ hai ngày 10/10/2022.

Địa điểm: Trung tâm sự kiện Royal Plaza Tuyên Quang.

*Các nội dung thực hiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia:

 - Hội nghị, Tọa đàm về Ngày Chuyển đổi số 10/10/2022: Tổ chức tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách pháp luật của Nhà nước về chuyển đổi số; ý nghĩa, vai trò, lợi ích đem lại từ chuyển đổi số; giải pháp sáng kiến thực hiện chuyển đổi số tại địa phương; giới thiệu các mô hình, chia sẻ câu chuyện, bài học kinh nghiệm trong thực hiện chuyển đổi số; đề xuất giải pháp, sáng kiến giải quyết vấn đề xã hội mà người dân trên địa bàn tỉnh quan tâm về chuyển đổi số.

- Giới thiệu các nền tảng số Việt Nam: Giới thiệu về khái niệm nền tảng số, các đặc trưng của nền tảng số, cách triển khai nền tảng Chính quyền số, kinh tế số và xã hội số và các khuyến nghị triển khai tại địa phương; Giới thiệu một số nền tảng số tiêu biểu đã được lựa chọn qua chương trình SMEdx do Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số và các nền tảng khác… Trưng bày một số sản phẩm công nghệ phục vụ chuyển đổi số.

- Phát động và ký giao ước thi đua về chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2022:  Thực hiện phát động và ký giao ước thi đua về Chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh năm 2022; qua đó góp phần đổi mới căn bản, toàn diện hoạt động quản lý, điều hành của cơ quan quản lý Nhà nước các cấp, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và phương thức sống, làm việc của nhân dân; biểu dương, tôn vinh, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong triển khai thực hiện chương trình chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh; phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, nhân rộng các điển hình tiên tiến, các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong Phong trào chuyển đổi số nhằm tạo sự lan tỏa sâu rộng, huy động được cả hệ thống chính trị, các doanh nghiệp, nhân dân tham gia một cách chủ động, tích cực vào chuyển đổi số.

- Tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân cài đặt, sử dụng sản phẩm, dịch vụ số, nền tảng số: Tổ công nghệ số cộng đồng phối hợp với chính quyền xã, phường, thị trấn, thôn, bản tổ chức ra quân phổ biến, hỗ trợ người dân sử dụng sản phẩm, dịch vụ, nền tảng số như: Sử dụng dịch vụ công trực tuyến; thanh toán không dùng tiền mặt; sử dụng sổ sức khỏe điện tử; mua bán trên mạng (sàn thương mại điện tử tỉnh Tuyên Quang, Voso, Postmart); sử dụng một số nền tảng số, ứng dụng số phổ biến của của tỉnh (Cổng thông tin điện tử của tỉnh, Ứng dụng du lịch thông minh tỉnh Tuyên Quang;…) và của Việt Nam;…

Thời gian thực hiện: Dự kiến bắt đầu từ ngày 05/10/2022 đến hết ngày 15/10/2022.

UBND tỉnh giao Sở Thông tin và Truyền thông, chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực hiện chương trình và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh đảm bảo yêu cầu và phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; Hướng dẫn các hoạt động truyền thông về Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2022 trên địa bàn tỉnh qua các phương tiện thông tin đại chúng…

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục