,

Chuyển đổi số

Phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10

UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành văn bản số 3994/UBND-THCBKS ngày 30/9/2022 Về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10.

Theo đó, UBND tỉnh chỉ đạo, giao các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Văn bản số 4878/BTTTT-CĐSQG ngày 30/9/2022 của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc phổ cập bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia 10/10. Trong đó, tập trung vào các nội dung sau: Phổ cập, truyền thông bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia thông qua việc hiển thị bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia trên Trang/Cổng Thông tin điện tử của cơ quan, địa phương, trên các bảng điện tử, màn hình công cộng thuộc sự quản lý, các website, apps của các cơ quan, đơn vị, địa phương và trên các báo điện tử của ngành, lĩnh vực địa phương quản lý từ ngày 1/10/2022 đến ngày 10/10/2022 hoặc trong toàn bộ tháng 10/2022. Đồng thời đưa bộ nhận diện Ngày Chuyển đổi số quốc gia vào các ấn phẩm trực tuyến và trực tiếp của các sự kiện hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số quốc gia.

Bộ nhận diện Chuyển đổi số quốc gia được đăng tải tại địa chỉ https://dx.gov.vn.

Cổng thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục