,

Chuyển đổi số

Quảng bá, phát triển nông đặc sản Việt Nam trên nền tảng TikTok

Truy xuất nguồn gốc phải tổng thể và rất cụ thể. Quảng bá, phát triển nông đặc sản Việt Nam trên nền tảng TikTok. Chè Thái Nguyên áp dụng quy trình sản xuất an toàn đạt giá trị cao. Giá trứng gia cầm giảm 1.000 - 5.000 đồng/chục.
Video không hợp lệ

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục