,

Chuyển đổi số

Làm giàu từ Internet

Tận dụng thế mạnh từ Internet, nhiều bạn trẻ đã học hỏi, ứng dụng để quảng bá rộng rãi sản phẩm, tiếp cận thị trường mới. Từ đó tăng khả năng cạnh tranh trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho gia đình.