,

Chuyển đổi số

Không cần sổ hộ khẩu giấy khi thực hiện các thủ tục bảo hiểm

BHXH Việt Nam vừa ban hành Công văn số 4144/BHXH-VP gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc không yêu cầu công dân nộp, xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú khi thực hiện thủ tục hành chính (TTHC) thuộc thẩm quyền giải quyết của ngành BHXH Việt Nam.

Chuyển biến tích cực tại Hàm Yên

Chuyển đổi số toàn diện, huyện Hàm Yên đã triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiện từ chính quyền số, kinh tế số, xã hội số. Huyện lấy việc phục vụ ...

Khai thác những tiện ích từ Đề án 06

UBND tỉnh vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện các mô hình điểm nhằm thúc đẩy Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác ...