,

Chuyển đổi số

Mạng Nhà Nông - Giải pháp chuyển đổi số và hỗ trợ người nông dân Việt Nam

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Bộ trưởng Lê Minh Hoan có buổi làm việc với Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp và Công ty Cổ phần Thế giới công nghệ phần mềm (Worldsoft) về Mạng Nhà Nông - một giải pháp chuyển đổi số và hỗ trợ người nông dân trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo một số đơn vị liên quan trực thuộc Bộ NN-PTNT.

Gia tăng việc thanh toán không dùng tiền mặt

Hiện nay, thanh toán không dùng tiền mặt đang được đẩy mạnh, đồng thời khuôn khổ pháp lý cho hoạt động này tiếp tục hoàn thiện,… Theo đánh giá của ...