,

Chuyển đổi số

Chuyển đổi số trong nông nghiệp

Chuyển đổi số đang là xu hướng tất yếu trong nhiều lĩnh vực kinh tế - xã hội, trong đó có lĩnh vực nông nghiệp. Đối với Tuyên Quang, việc chuyển đổi số trong lĩnh vực này càng có ý nghĩa quan trọng nhằm thúc đẩy sản xuất hàng hóa và mở ra cơ hội phát triển nhanh, hội nhập với thị trường. Tuy nhiên, hành trình này cần sự vào cuộc quyết liệt từ cơ quan chức năng, nhà khoa học, doanh nghiệp và nhà nông. Phóng viên Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Tuyên Quang đã phỏng vấn ông Nguyễn Công Hàm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh.

Tuyên Quang: Đẩy mạnh chuyển đổi số

Để từng bước đưa Tuyên Quang trở thành tỉnh khá trong khu vực, một trong những giải pháp trọng tâm được tỉnh xác định là đẩy mạnh chuyển đổi số và ...

Tỷ phú Xuân Vân livetream bán bưởi Tết

Mỗi ngày, vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Lâm, thôn Soi Đát, xã Xuân Vân (Yên Sơn) dành nhiều thời gian trên vườn bưởi, vừa thu hái quả, vừa giới thiệu sản ...

VNeID thúc đẩy chuyển đổi số

Nhằm đẩy mạnh chuyển đổi số và tạo thuận lợi cho người dân khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy hết giá trị sử dụng từ ngày 1-1-2023, Công an toàn tỉnh ...