,

Đảng - Đoàn thể

Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT sôi nổi tham gia Giải thể thao đoàn thể khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh

Nhân dịp kỷ niệm 133 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tháng Công nhân năm 2023. Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động do Công đoàn Viên chức tỉnh tổ chức. Tham gia giải năm 2023, CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT có 26 vận động viên tham gia 09 nội dung thi đấu.