,

Thủy lợi

Thực hiện công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi trong mùa mưa, lũ năm 2024.

Ngày 27/3/2024, Sở Nông nghiệp và PTNT Tuyên Quang đã ban hành Văn bản số 566/SNN-TL đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh chủ động tổ chức tu sửa, khắc phục hư hỏng các công trình thủy lợi nhằm đảm bảo an toàn công trình phục vụ sản xuất nông nghiệp trong mùa mưa lũ năm 2024. Cụ thể:

Đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất

Theo khung thời vụ, lịch gieo cấy lúa vụ xuân sẽ tập trung sau tiết lập xuân (tức 4-2). Đảm bảo nguồn nước phục vụ sản xuất, Ban Quản lý khai thác ...