,

Thủy lợi

Đảm bảo nước cho sản xuất vụ xuân

Lịch gieo trồng vụ xuân 2023 đã bắt đầu, trong đó, cây lúa tập trung gieo cấy từ ngày 3 - 2 đến 5-3-2023; cây rau màu, tập trung gieo trồng trong ...