,

Tin tức

Kinh tế tập thể, hợp tác xã phải chủ động thoát khỏi rào cản để vươn lên

(ĐCSVN) - Phân tích bối cảnh tình hình thời gian tới, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh, kinh tế tập thể, hợp tác xã phải nhận thức rõ, tự chủ động thoát khỏi những rào cản và vướng mắc mang tính cố hữu để vươn lên; chuyển biến mạnh mẽ về cả tư duy và hành động theo hướng ứng dụng mạnh mẽ khoa học - công nghệ hiện đại, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số...