,

Tin tức

Thành công tại Giải thể thao các Đoàn thể khối các cơ quan và Doanh nghiệp tỉnh năm 2024

Nhân dịp kỷ niệm 134 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và Tháng Công nhân năm 2024. Công đoàn cơ sở Sở Nông nghiệp và PTNT đã tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động do các Đoàn thể khối tổ chức. Tham gia giải năm 2024, CĐCS Sở Nông nghiệp và PTNT có 27 vận động viên tham gia 09 nội dung thi đấu.

Thúc đẩy "tri thức hoá nông dân"

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết 69/NQ-CP ngày 11/5/2024 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày ...