,

Trong ngành

Bộ NN-PTNT và VTV hợp tác truyền thông

Sáng 11/4, Bộ NN-PTNT và Đài Truyền hình Việt Nam đã ký kết hợp tác truyền thông trong giai đoạn 2023-2025 nhằm mang lại lợi ích cho 50 triệu nông dân và ngành nông nghiệp nói chung.

Bộ NN-PTNT và Đài Truyền hình Việt Nam đã ký kết hợp tác
truyền thông trong giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Linh Linh. 

Tham dự buổi Lễ Ký kết, về phía Bộ NN-PTNT có Bộ trưởng Lê Minh Hoan và lãnh đạo các đơn vị trực thuộc Bộ. Về phía Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) có Tổng Giám đốc Lê Ngọc Quang và đại diện lãnh đạo Đài.

Theo đó, Chương trình hợp tác giai đoạn 2023-2025 sẽ tăng cường sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ NN-PTNT và Đài Truyền hình Việt Nam trong công tác thông tin, tuyên truyền về quá trình xây dựng, tổ chức thực hiện các chủ trương đường lối, chính sách pháp luật và chỉ đạo của Đảng, Chính phủ và Bộ NN-PTNT về nông nghiệp, nông dân, nông thôn; thông tin về các lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ được xã hội quan tâm; nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội về chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về vai trò, vị trí của nông nghiệp, nông dân, nông thôn trong giai đoạn phát triển mới; về cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới theo hướng nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh.

Bên cạnh đó, sớm đưa Nghị quyết 19-NQ/TW ngày 16/6/2022, Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 và Chiến lược phát triển nông nghiệp, nông thôn bền vững giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050, ban hành kèm theo Quyết định số 150/QĐ-TTg ngày 28/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ đi vào cuộc sống.

Phát biểu tại lễ ký kết, Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang hoan nghênh hai bên ký kết thỏa thuận hợp tác truyền thông trong 3 năm. Trong thời gian qua, tần suất các bản tin, chương trình về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên VTV rất lớn, cho thấy tầm quan trọng của lĩnh vực này.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan và Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Lê Ngọc Quang
chủ trì Lễ ký kết hợp tác truyền thông trong giai đoạn 2023-2025. Ảnh: Linh Linh. 

"Hàng năm, hai đơn vị sẽ xây dựng kế hoạch tuyên truyền, xây dựng kế hoạch có trọng tâm, trọng điểm và rà soát đánh giá rút kinh nghiệm. Ngoài ra, hai bên có cơ chế để cung cấp thông tin nhanh nhất có thể, đảm bảo chủ động, kịp thời với nội dung, hình thức đa dạng, phù hợp với từng nhóm đối tượng.

Phát huy hiệu quả thế mạnh của công nghệ, các nền tảng số để nâng cao chất lượng, hiệu quả chương trình tuyên truyền và thu hút công chúng khán giả, VTV sẽ truyền tải nội dung về nông nghiệp, nông dân, nông thôn trên cả nền tảng truyền hình và nền tảng số để truyền tải rộng khắp tới người dân và doanh nghiệp", ông Quang cho hay.

Phát biểu tại buổi ký kết, Bộ trưởng Lê Minh Hoan nhấn mạnh sứ mệnh cao cả của truyền thông trong chuyển tải ý chí của lãnh đạo ngành nông nghiệp cũng như những tư tưởng mới trong chuyển đổi tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế nông nghiệp.

Bộ trưởng cho biết, trong thời gian tới, Bộ sẽ lấy chính sách, kế hoạch, đề án làm “sản phẩm tiếp thị”, từ đó xây dựng chương trình hợp tác nhằm đưa chính sách vào thực tế một cách nhanh chóng và hiệu quả. Bên cạnh đó, Bộ trưởng cũng nhấn mạnh việc hợp tác giữa hai bên nhằm mang lại lợi ích cho 50 triệu nông dân và ngành nông nghiệp nói chung.

Tư lệnh ngành nông nghiệp cũng đề nghị hai bên tiếp tục làm việc, trao đổi để phóng viên phía Đài có tiếp cận sâu hơn ngành nông nghiệp, từ đó xây dựng các chương trình ý nghĩa, có tính lan tỏa cao, tạo ra giá trị lớn. Bên cạnh đó, hai bên cần hợp tác để xây dựng các chương trình nhằm tôn vinh những cá nhân điển hình, mô hình điển hình tạo ra sự lan toả, gắn kết cộng đồng về lĩnh vực nông thôn, nông nghiệp.

Bộ NN-PTNT và VTV thống nhất phối hợp thông tin truyền thông kịp thời, chính xác và đầy đủ toàn diện về tuyên truyền, phổ biến, quán triệt về nội dung và việc thực hiện Nghị quyết và Chiến lược về phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn.

Hai bên sẽ phối hợp thông tin, giới thiệu về nội dung, sự đổi mới tư duy trong cách tiếp cận và cách tiếp cận mới, linh hoạt của Nghị quyết và Chiến lược; thông tin, truyền thông về các nội dung chỉ đạo, định hướng và chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết, Chiến lược của Bộ, ngành, địa phương, kết quả và sự chuyển biến tích cực thực tế ở cơ sở; khẳng định Nghị quyết, Chiến lược là kết tinh trí tuệ, tâm huyết của các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia khắp mọi miền đất nước, đồng thời, cũng đã tiếp thu những góp ý từ nhiều tổ chức quốc tế tại Việt Nam.

Thông tin, giới thiệu về những mô hình mới, cách làm hay, sáng tạo ở các địa phương; nhất là các bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết, Chiến lược ở cơ sở dựa trên lợi thế, tiềm năng của mỗi vùng, miền; Chiến lược xây dựng các thương hiệu sản phẩm nông sản của Bộ, của các địa phương cũng như người nông dân.

Tuyên truyền, thông tin về cơ chế, chính sách mới trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; thành tựu khoa học công nghệ, tiến bộ kỹ thuật trong nông nghiệp.

 

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục