,

Trong ngành

Chuyển đổi 531 ha đất lúa sang cây trồng khác

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vừa có Kế hoạch số 3963/QĐ-BNN-TT, ngày 7-10-2021 cho phép tỉnh Tuyên Quang từ nay đến hết năm 2022 thực hiện chuyển đổi 531 ha đất trồng lúa hiệu quả kinh tế thấp sang nuôi, trồng cây con có giá trị kinh tế cao hơn.

Người dân thôn 1, xã Trung Môn (Yên Sơn)
chuyển đổi đất trồng lúa sang nuôi trồng thủy sản.

Trong đó, 200 ha chuyển sang trồng cây hàng năm, 143 ha chuyển trồng cây lâu năm, còn lại là kết hợp chuyển đổi trồng lúa với nuôi trồng thủy sản. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các huyện, thành phố kiểm tra quá trình chuyển đổi theo đúng mục đích, đồng thời phải giữ nguyên hiện trạng hạ tầng đảm bảo khi cần tái mục đích sử dụng canh tác lúa sẽ thuận lợi.

 

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục