,

Trong ngành

Chuyển đổi trên 649 ha đất trồng lúa sang cây trồng các loại cây khác

UBND tỉnh vừa có quyết định, cho phép các địa phương chuyển đổi 649,4 ha đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng các loại cây khác.

Người dân thôn 20, xã Đức Ninh ( Hàm Yên) chuyển đổi đất trồng lúa
không hiệu quả sang trồng cây màu cho thu nhập cao.

Trong đó, chuyển từ đất trồng lúa sang đất trồng cây hằng năm là 203,7 ha, chuyển sang trồng cây lâu năm là 340,6 ha và chuyển sang trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản là 105,1 ha. Huyện Hàm Yên đứng đầu diện tích đất lúa chuyển đổi với 200 ha, tiếp đến là Yên Sơn 133,4 ha, Lâm Bình 115,1 ha...

UBND tỉnh yêu cầu để đảm bảo việc chuyển đổi đất lúa sang cây trồng khác mang lại hiệu quả kinh tế, các địa phương lựa chọn cây trồng phù hợp, tổ chức liên kết sản xuất theo quy hoạch, kế hoạch và yêu cầu của thị trường để tăng hiệu quả sản xuất.

Báo Tuyên Quang

Tin cùng chuyên mục