,

Trong ngành

Nhân rộng số lượng, mở rộng quy mô chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn

Bộ NN&PTNT cho biết, trong thời gian tới, sẽ chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương tiếp tục nhân rộng số lượng, mở rộng quy mô chuỗi cung ứng nông lâm thủy sản an toàn; xây dựng các chuỗi cung ứng ngành hàng, chuỗi giá trị nông lâm thủy sản tại địa phương (từ vùng nguyên liệu, nhà máy, chợ, trung tâm thương mại, xuất khẩu).