,

Trong ngành

Bộ NN-PTNT ra chỉ thị sẵn sàng hộ đê, chống lũ

Bộ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Minh Hoan đã ký, ban hành chỉ thị đề nghị UBND các tỉnh, thành phố chủ động, chuẩn bị sẵn sàng phương án hộ đê, chống lũ trong mùa mưa bão năm nay khi dự báo mưa nhiều, bão mạnh.