,

Trong ngành

Khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo thực sự là động lực của tái cơ cấu ngành nông nghiệp

Ngày 22/2, tại Hà Nội, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (NN-PTNT) tổ chức Hội nghị trực tuyến kết hợp trực tiếp triển khai Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Phùng Đức Tiến chủ trì Hội nghị.

Nông nghiệp Tuyên Quang 01 năm vượt khó

Từ các cơ chế, chính sách của tỉnh phù hợp, cùng những giải pháp bám sát thị trường, điều chỉnh sản xuất, kết nối tiêu thụ sản phẩm, năm 2022 ngành ...