,

Sâu, bệnh hại

Phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa vụ Đông Xuân 2022-2023

Qua điều tra thực tế và tổng hợp báo cáo của Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố: Tính đến ngày 27/3/2023 trên diện tích lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, diện tích nhiễm bệnh đạo ôn là 15,8 ha (Hàm Yên, Yên Sơn, Na Hang, Chiêm Hóa), tỷ lệ bệnh nơi cao từ 5-10%, cục bộ 20-25% số lá, cấp bệnh 1-3-5.

Trong thời gian tới, mưa nhỏ, mưa phùn vẫn xảy ra; trời âm u, ẩm độ không khí cao, số giờ nắng ít là điều kiện thuận lợi cho bệnh đạo ôn tiếp tục phát sinh gây hại mạnh trên lúa đứng cái, làm đòng, trỗ bông và có nguy cơ lây lan trên diện rộng; đặc biệt là trên các giống nhiễm: BC15, TBR225, KM18, Bắc Thơm, Nếp... và trên những ruộng gieo cấy dày, bón nhiều đạm.

Để hạn chế thiệt hại do bệnh đạo ôn gây ra và bảo vệ diện tích, năng suất lúa, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị:

1. Phòng Nông nghiệp và PTNT các huyện, Phòng Kinh tế thành phố, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp các huyện, thành phố:

- Theo dõi sát các dự tính dự báo, thông báo dịch hại, các diễn biến, xu hướng phát sinh của bệnh đạo ôn và các dịch hại khác của Chi cục Trồng trọt và BVTV để tham mưu cho UBND huyện, thành phố chỉ đạo các đơn vị chức năng, UBND các xã, phường, thị trấn tuyên truyền, chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn hại lúa kịp thời, hiệu quả, bảo vệ năng suất.

- Chỉ đạo cán bộ thường xuyên bám sát địa bàn, điều tra, phát hiện sâu bệnh hại, nhất là bệnh đạo ôn trên lúa; phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn sớm; khi phát hiện bệnh cần khoanh vùng và xử lý dứt điểm những diện tích bị nhiễm bệnh, không để bệnh phát sinh ra diện rộng..

2. Biện pháp phòng trừ Biện pháp phòng trừ bệnh đạo ôn thực hiện theo Văn bản số 41/TTBVTV-KT ngày 24/3/2023 của Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật, về việc phòng trừ sâu bệnh hại trên cây lúa ngô vụ Đông Xuân 2022-2023. Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật đề nghị các đơn vị thực hiện tốt các nội dung trên. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ với Phòng Kỹ thuật (số điện thoại 0207 3822 752), Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật để phối hợp giải quyết./.

 

Chi cục trồng trọt và Bảo vệ thực vật

Tin cùng chuyên mục