,

Chuyển đổi số

Nông nghiệp số lĩnh vực trồng trọt phải sát với thực tiễn

Theo một số chuyên gia, nông nghiệp số trong lĩnh vực trồng trọt cần nhiều sự đầu tư hơn, đặc biệt là việc số hoá cơ sở dữ liệu.
Video không hợp lệ

Nguồn: Báo Nông nghiệp Việt Nam

Tin cùng chuyên mục