,

Tin tức

Kết nối nông nghiệp thông minh

Nông nghiệp, nông thôn vốn vẫn được coi là khu vực phát triển thấp, với việc cơ giới hóa, ứng dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế. Quyết định 479/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 xác định, nông nghiệp là 1 trong 8 lĩnh vực được ưu tiên thực hiện chuyển đổi số. Đây chính là thời cơ để ngành nông nghiệp tạo ra bước đột phá lớn nâng cao chất lượng, giá trị sản phẩm với chi phí thấp nhất.

Cơ cấu lại vùng nguyên liệu mía

Liên tiếp trong nhiều năm liền, ngành Mía đường trong nước, trong đó có tỉnh ta gặp khó khăn, nhiều hộ trồng mía phế canh cây mía. Trước thực trạng ...

Bảo vệ, chăm sóc rừng mới trồng

Tục ngữ có câu “Công cấy là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”. Vì vậy ngoài trồng rừng đúng kỹ thuật, khung thời vụ thì việc chăm sóc đúng kỹ thuật, ...