,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

136. Văn bản số 320/SYT-NVYD ngày 14/02/2021 Về việc triển khai các Văn bản mới về phòng chống dịch COVID-19
137. Văn bản số 193/SNN-TTBVTV ngày 14/2/2021 Về việc tập trung chỉ đạo sản xuất vụ xuân năm 2022
138. Văn bản số 131/SNN-TTr ngày 26/01/2022 Về việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực; Chỉ thị của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ trong dịp Tết Nhâm Dần
139. Văn bản số 124/SNN-TTBVTV ngày 25/01/2022 Về việc chỉ đạo sản xuất và phòng chống sâu bệnh hại cây trồng dịp Tết Nguyên đán năm 2022
140. Văn bản số 125/SNN-TL ngày 25/01/2022 về việc chủ động phòng chống, ứng phó thiên tai dịp tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
141. Văn bản số 54/SNN-KH ngày 12/01/2021 về việc tăng cường các biện pháp đón tết Nguyên đán Nhâm Dần và chỉ đạo sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2022
142. Văn bản số 42/SNN-TCCB ngày 11/1/2021 V/v thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 268-QĐ/TU ngày 28/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
143. Văn bản số 34/SNN-VP ngày 10/01/2022 V/v thực hiện một số nhiệm vụ trong dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022
144. Văn bản số 2641/SNN-TTBVTV ngày 29/12/2021 về việc áp dụng quy trình phòng, chống bệnh chết héo trên cây keo
145. Văn bản số 2623/SNN-TL ngày 24/12/2021 về việc Đề phòng ảnh hưởng do rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
146. Văn bản số 2482/SNN-TTBVTV ngày 08/12/2021 V/v chăm sóc và tổ chức trồng mới, trồng lại cây chè
147. Văn bản số 2507/SNN-TL 10/12/2021 V/v tuyên truyền Hưởng ứng cuộc thi ảnh và câu truyện “Phụ nữ trước bão dông”  
148. Văn bản số 2469/SNN-KL ngày 07/12/2021 về việc tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng
149. Văn bản số 2446/SNN-PTNT ngày 08/12/2021 v/v hướng dẫn thay đổi địa điểm nhận hồ sơ thực hiện Mục I Chương II Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND
150. Văn bản số 4752/UBND-KT ngày 03/12/2021 V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi