,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

16. Văn bản số 629/SNN-TL ngày 06/4/2023 V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023  
17. Văn bản số 505/SNN-TTBVTV ngày 21/03/2023 về việc tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Đông Xuân 2022-2023
18. Văn bản số 434/SNN-KH ngày 13/3/2021 V/vthực hiện cải cách tài chính công và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023
19. Văn bản số 441/SNN-VP ngày 13/3/2023 về thực hiện các quy định liên quan đến bỏ Sổ hộ khẩu, Sổ tạm trú giấy trong giải quyết TTHC và số hóa kết quả giải quyết TTHC
20. Công điện khẩn về việc ngăn chặn tình trạng nhập lậu, vận chuyển trái phép gia cầm, sản phẩm gia cầm nhập lậu từ nước ngoài vào Việt Nam
21. Kế hoạch Tuyên truyền, phổ biến các văn bản quy phạm pháp luật về quản lý, buôn bán, sử dụng phân bón, thuốc BVTV, giống cây trồng cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, cơ sở buôn bán năm 2023
22. Văn bản số 287/SNN-VP ngày 21/2/2023 về triển khai ứng dụng Zalo trong giải quyết TTHC
23. Kế hoạch Thực hiện các phong trào thi đua năm 2023
24. Kế hoạch thực hiện chương trình công tác năm 2023  
25. Kế hoạch Tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm năm 2023
26. Triển khai thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ   
27. Văn bản số 43/UBND-THCBKS củ UBND tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm an toàn thông tin mạng trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023
28. Văn bản số 121/SNN-TL ngày 18/01/2023 V/v ứng phó rét đậm, rét hại trong dịp tết Nguyên Đán.
29. Văn bản số 71/SNN-TTr ngày 13/1/2023 về việc thực hiện công tác PCTN, tiêu cực trong dịp Tết Quý Mãonăm 2023
30. Kế hoạch Triển khai tổ chức tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động năm 2023