,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

16. Văn bản số 1625/SNN-TTBVTV ngày 02/08/2023 tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện và xử lý ngăn chặn hoạt động sử dụng kích điện đánh bắt giun đất
17. Văn bản số 1602/SNN-KH ngày 31/7/2023 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 798-KL/TU ngày 03/7/2023của Tỉnh ủy; Thông báo số 90/TB-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh
18. Văn bản số 1510/SNN-TCCB ngày 19/7/2023 về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở
19. Văn bản số 1501/SN-TTBVTV ngày 18/7/2023 Về việc chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 1 (bão Talim) và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu năm 2023
20. Văn bản số 1399/SNN-TCCB ngày 05/7/2023 V/v triển khai, thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh  
21. Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
22. Văn bản số 1380/SNN-KH ngày 03/7/2023 về xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2024    
23. Công văn 3924/BNN-KH ngày 16/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2024
24. Công văn số 102/TTBVTV-KT. ngày 27/6/2023 Về việc đôn đốc triển khai sản xuất và hướng dẫn phòng trừ sâu, bệnh hại trên lúa vụ Mùa, ngô vụ Hè Thu năm 2023
25. Công văn số 1298/SNN-TCCB ngày 21/06/2023 V/v cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
26. Công văn số 1238/SNN-KH ngày 14/8/2023 về triển khai Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023 - 2030    
27. Kế hoạch số 53/KH-SNN ngày 19/6/2023 về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023
28. Công văn số 1154/SNN-TTBVTV ngày 07/6/2023 về việc đôn đốc thu hoạch cây trồng vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2023
29. Văn bản số 1136/SNN-TTBVTV ngày 06/06/2023 Về việc cấp, quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói
30. Văn bản số 1035/SNN-VP ngày 26/5/2023 V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện