,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

16. Văn bản số 660/UBND-KT ngày 26/02/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tổ chức Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trườngvà phòng, chống dịch bệnh Cúm gia cầm     
17. Chỉ thị số 1296/CT-BNN-TY ngày 26/02/2024 về việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống bệnh Dại trên động vật
18. Văn bản số 310/SNN-KH ngày 27/02/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 20/NQ-CP của Chính phủ và Chỉ thị số 06/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ  
19. Văn bản số 01/BCH-VPTT ngày 24/01/2024 Về việc Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại trên địa bàn tỉnh.
20. Văn bản số 03/CV-VPBAT ngày 19/01/2024 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn và Lễ hội xuân năm 2024
21. Văn bản số 23/SNN-KH ngày 04/01/2024 về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024; sản xuất nông, lâm nghiệp vụ Xuân năm 2024  
22. Văn bản số 2958/SNN-KH 26/12/2023 về việc thực hiện Nghị quyết số 217/NQ-CP ngày 15/12/2023 của Chính phủ  
23. Về việc Chủ động ứng phó với rét đậm, rét hại, sương muối.
24. Văn bản số 2846/SNN-TTBVTV ngày 13/12/2023 Về việc triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2023-2024
25. Văn bản số 2735/SNN-VP ngày 30/11/2023 V/v đẩy mạnh các giải pháp cải cách và nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC
26. Công văn số 2573/SNN-TTBVTV Về việc chuẩn bị thu hoạch mía niên vụ ép 2023-2024 và tổ chức trồng mía nguyên liệu năm 2024
27. Văn bản số 2320/SNN-VP ngày 26/7/2023 về việc tăng cường công tác bảo đảm an ninh mạng, an toàn thông tin và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng
28. Văn bản số 4817/UBND-THVX ngày 29/9/2023 về viêc chủ động phòng, chống dịch Sốt xuất huyết trên địa bàn tỉnh
29. Văn bản số 6539/CAT ngày 26/9/2023 của Công an tỉnh Tuyên Quang về việc tăng cường việc chấp hành pháp luật về bảo đảm TTATGT
30. Đôn đốc sản xuất vụ Mùa,vụ Hè Thu,triển khai sản xuất vụ Đông năm 2023