,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

31. Kế hoạch số 43/KH-SNN ngày 08/05/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022
32. Văn bản số 856/SNN-TCCB ngày 06/05/2023 về việc tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc
33. Văn bản số 862/SNN-VP ngày 08/5/2023 về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID  
34. Văn bản số 837/SNN-VP ngày 04/5/2023 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ
35. Văn bản số 846/SNN-TL ngày 04/5/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023
36. Về việc phòng trừ sâu bệnh trên một số loại cây trồng
37. Văn bản số 823/SNN-TTBVTV ngày 28/04/2023 Về việc đôn đốc sản xuất vụ Đông Xuân 2022- 2023, triển khai kế hoạch vụ Hè Thu, vụ Mùa và vụ Đông năm2023
38. Công văn số 07/BCH-VPTT ngày 25/4/2023 về Ứng phó với mưa dông kèm lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.
39. Văn bản số 1072/BVTV-TV ngày 21/4/2023 về Phòng chống SVGH cuối vụ lúa ĐX 2022-2023
40. V/v thực hiện Quy định số 99-QĐ/TW ngày 27/02/2023 của Ban Bí thư Trung ương Đảng
41. Văn bản số 721/SNN-TTr ngày 17/04/2023 Triển khai Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”   
42. Văn bản số 707/SNN-KH ngày 14/04/2023 về việc triển khai Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 07/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Phát động đợt thi đua Chuyển đổi số -Năm Dữ liệu số tỉnh Tuyên Quang 2023
43. 675/SNN-VP ngày 12/4/2023 về việc triển khai Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 20/3/2023 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị
44. Văn bản số 635/SNN-VP ngày 06/04/2023 về việc thực hiện công tác phòng, chống tội phạm năm 2023
45. Văn bản số 629/SNN-TL ngày 06/4/2023 V/v tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2023