,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

31. Chỉ thị Về việc tăng cường quản lý, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thủy sản phục vụ tiêu thụ và xuất khẩu
32. Công văn số 1931/SNN-VP ngày 13/9/2023 về việc triển khai phát động cuộc thi “dữ liệu số với cuộc sống - Digital Data for life”    
33. Văn bản số 1939/SNN-KH ngày 14/09/2023 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 105/NQ-CP ngày 15/7/2023 của Chính phủ  
34. Văn bản số 4191/UBND-THCBKS ngày 30/8/2023 V/v tăng cường đảm bảo an toàn thông tin mạng trong dịp lễ Quốc khánh 02/9
35. Văn bản số 1841/SNN-VP ngày 30/08/2023 V/v triển khai dịch vụ chứng thực bản sao điện tử từ bản chính trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC cấp tỉnh
36. Văn bản số 1756/SNN-KH ngày 18/8/2023 V/v triển khai thực hiện Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 16/8/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh  
37. Văn bản số 1752/SNN-TTBVTV ngày 17/08/2023 về việc tập trung chỉ đạo phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng lứa 6 trên lúa vụ Mùa năm 2023
38. Văn bản số 1618/SNN-VP ngày 02/8/2023 về việc rà soát, trình công bố thủ tục hành chính  
39. Văn bản số 1625/SNN-TTBVTV ngày 02/08/2023 tăng cường kiểm tra, rà soát phát hiện và xử lý ngăn chặn hoạt động sử dụng kích điện đánh bắt giun đất
40. Văn bản số 1602/SNN-KH ngày 31/7/2023 về việc triển khai thực hiện Thông báo số 798-KL/TU ngày 03/7/2023của Tỉnh ủy; Thông báo số 90/TB-UBND ngày 21/7/2023 của UBND tỉnh
41. Văn bản số 1510/SNN-TCCB ngày 19/7/2023 về tăng cường thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và chấp hành các quy định về đạo đức công vụ, văn hóa công sở
42. Văn bản số 1501/SN-TTBVTV ngày 18/7/2023 Về việc chỉ đạo ứng phó với cơn bão số 1 (bão Talim) và tiếp tục đẩy nhanh tiến độ sản xuất vụ Mùa, vụ Hè Thu năm 2023
43. Văn bản số 1399/SNN-TCCB ngày 05/7/2023 V/v triển khai, thực hiện các Quyết định của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh  
44. Chủ động ứng phó với mưa lớn, nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất.
45. Văn bản số 1380/SNN-KH ngày 03/7/2023 về xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2024