,

Văn bản Chỉ đạo điều hành

46. Văn bản số 1380/SNN-KH ngày 03/7/2023 về xây dựng kế hoạch ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2024    
47. Công văn 3924/BNN-KH ngày 16/6/2023 của Bộ Nông nghiệp và PTNT về xây dựng kế hoạch phát triển ngành nông nghiệp, nông thôn năm 2024
48. Công văn số 102/TTBVTV-KT. ngày 27/6/2023 Về việc đôn đốc triển khai sản xuất và hướng dẫn phòng trừ sâu, bệnh hại trên lúa vụ Mùa, ngô vụ Hè Thu năm 2023
49. Công văn số 1298/SNN-TCCB ngày 21/06/2023 V/v cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
50. Công văn số 1238/SNN-KH ngày 14/8/2023 về triển khai Đề án phát triển sản phẩm du lịch đặc trưng tỉnh Tuyên Quang, giai đoạn 2023 - 2030    
51. Kế hoạch số 53/KH-SNN ngày 19/6/2023 về việc tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2023
52. Công văn số 1154/SNN-TTBVTV ngày 07/6/2023 về việc đôn đốc thu hoạch cây trồng vụ xuân, triển khai sản xuất vụ mùa năm 2023
53. Văn bản số 1136/SNN-TTBVTV ngày 06/06/2023 Về việc cấp, quản lý mã số vùng trồng và mã số cơ sở đóng gói
54. Văn bản số 1035/SNN-VP ngày 26/5/2023 V/v tăng cường thực hiện tiết kiệm điện  
55. Kế hoạch số 43/KH-SNN ngày 08/05/2023 Kế hoạch triển khai thi hành Luật Thanh tra năm 2022
56. Văn bản số 856/SNN-TCCB ngày 06/05/2023 về việc tăng cường trách nhiệm trong xử lý công việc
57. Văn bản số 862/SNN-VP ngày 08/5/2023 về việc sử dụng thông tin, giấy tờ tích hợp trên ứng dụng VNeID  
58. Văn bản số 837/SNN-VP ngày 04/5/2023 về việc triển khai thực hiện Thông tư số 01/2023/TT-VPCP ngày 05/4/2023 của Văn phòng Chính phủ
59. Văn bản số 846/SNN-TL ngày 04/5/2023 về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Phòng, chống thiên tai năm 2023
60. Về việc phòng trừ sâu bệnh trên một số loại cây trồng