,

Sở Nông nghiệp & PTNT

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
442/QĐ-SNN07-06-2022
Ngày hiệu lực: 07-06-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/TL12-05-2022
Ngày hiệu lực: 12-05-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
38/KH-SNN 21-04-2022
Ngày hiệu lực: 21-04-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
34/KH-SNN31-03-2022
Ngày hiệu lực: 31-03-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
31/KH-SNN28-03-2022
Ngày hiệu lực: 28-03-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
27/KH-SNN21-03-2022
Ngày hiệu lực: 21-03-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
221/QĐ-SNN14-03-2022
Ngày hiệu lực: 14-03-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
23/KH-SNN10-03-2022
Ngày hiệu lực: 10-03-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
355/SNN-TTBVTV08-03-2022
Ngày hiệu lực: 08-03-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
21/KH-SNN 07-03-2022
Ngày hiệu lực: 07-03-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
20/KH-SNN03-03-2022
Ngày hiệu lực: 03-03-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
04/QPCTT-BPNV21-02-2022
Ngày hiệu lực: 21-02-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
38/BC-SNN18-02-2022
Ngày hiệu lực: 18-02-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
75/KH-SNN31-12-2021
Ngày hiệu lực: 31-12-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
73/KH-UBND20-12-2021
Ngày hiệu lực: 20-12-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực