,

UBND tỉnh

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
30/2012/QĐ-UBND28-12-2012
Ngày hiệu lực: 28-12-2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
28/2012/QĐ-UBND28-12-2012
Ngày hiệu lực: 28-12-2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
70/QĐ-UBND29-03-2012
Ngày hiệu lực: 29-03-2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
63/QĐ-UBND08-03-2011
Ngày hiệu lực: 08-03-2011
Trạng thái: Còn hiệu lực
63/QĐ-UBND08-03-2011
Ngày hiệu lực: 08-03-2011
Trạng thái: Còn hiệu lực
27/2008/QĐ-UBND24-12-2008
Ngày hiệu lực: 24-12-2008
Trạng thái: Còn hiệu lực
29/2022/TT-BNNPTNT 01-01-1900
Ngày hiệu lực: 01-01-1900
Trạng thái: Còn hiệu lực