,

Cải cách hành chính

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
25/NQ-HĐND 06-07-2023
Ngày hiệu lực: 06-07-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/2013/TT-VPCP05-04-2023
Ngày hiệu lực: 05-05-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
36/KH-SNN24-03-2023
Ngày hiệu lực: 24-03-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
174/QĐ-BNN-BVTV09-01-2023
Ngày hiệu lực: 09-01-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
59/2022/NĐ-CP 05-09-2022
Ngày hiệu lực: 20-10-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
560/QĐ-SNN29-08-2022
Ngày hiệu lực: 29-08-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
157/KH-UBND19-08-2022
Ngày hiệu lực: 19-08-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
28/KH-SNN07-04-2021
Ngày hiệu lực: 07-04-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
46/KH-SNN30-06-2020
Ngày hiệu lực: 30-06-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
45/2020/NĐ-CP08-04-2020
Ngày hiệu lực: 22-05-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
468/QĐ-TTg27-03-2020
Ngày hiệu lực: 27-03-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
262/QĐ-UBND23-03-2020
Ngày hiệu lực: 23-03-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
286/QĐ-UBND29-03-2019
Ngày hiệu lực: 29-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/KH-SNN19-02-2019
Ngày hiệu lực: 19-02-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
1601/QĐ-UBND27-12-2018
Ngày hiệu lực: 27-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực