,

Cơ chế - Chính sách

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
32/2014/QĐ-TTg27-05-2014
Ngày hiệu lực: 27-05-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
210/QĐ-SNN16-05-2014
Ngày hiệu lực: 16-05-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
15/2014/TT-BNNPTNT29-04-2014
Ngày hiệu lực: 29-04-2014
Trạng thái: Hết hiệu lực
13/2014/TTLT-BYT-BNNPTNT-BCT09-04-2014
Ngày hiệu lực: 09-04-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/2014/QĐ-TTg15-01-2014
Ngày hiệu lực: 15-01-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực
30/NQ-HĐND12-12-2013
Ngày hiệu lực: 12-12-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
68/2013/QĐ-TTg14-11-2013
Ngày hiệu lực: 14-11-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
347/QĐ-UBND17-09-2013
Ngày hiệu lực: 17-09-2013
Trạng thái: Hết hiệu lực
399/QĐ-TTg19-02-2013
Ngày hiệu lực: 19-02-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
32/QĐ-UBND30-01-2013
Ngày hiệu lực: 30-01-2013
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/NQ-HĐND13-12-2012
Ngày hiệu lực: 13-12-2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
20/NQ-HĐND13-12-2012
Ngày hiệu lực: 13-12-2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
12/2012/NQ-HĐND12-12-2012
Ngày hiệu lực: 12-12-2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
29-KL/TW25-08-2012
Ngày hiệu lực: 25-08-2012
Trạng thái: Còn hiệu lực
42/2012/NĐ-CP11-05-2012
Ngày hiệu lực: 11-05-2012
Trạng thái: Còn hiệu lực