,

Giống cây trồng

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
26/2019/TT-BNNPTNT27-12-2019
Ngày hiệu lực: 10-12-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
94/2019/NĐ-CP13-12-2019
Ngày hiệu lực: 01-02-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
2268/SNN-TT&BVTV25-10-2016
Ngày hiệu lực: 25-10-2016
Trạng thái: Còn hiệu lực
44/2015/TT-BNNPTNT23-11-2015
Ngày hiệu lực: 23-11-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
3748/QĐ-BNN-KH15-09-2015
Ngày hiệu lực: 15-09-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
28/2015/TT-BNNPTNT14-08-2015
Ngày hiệu lực: 14-08-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
815/SNN-TrTr04-05-2015
Ngày hiệu lực: 04-05-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/2015/TT-BNNPTNT22-01-2015
Ngày hiệu lực: 22-01-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/2015/TT-BNNPTNT22-01-2015
Ngày hiệu lực: 22-01-2015
Trạng thái: Còn hiệu lực
5552/QĐ-BNN-TCLN25-12-2014
Ngày hiệu lực: 25-12-2014
Trạng thái: Còn hiệu lực