,

Kế hoạch

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
08/KH-UBND29-01-2018
Ngày hiệu lực: 29-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
14/KH-SNN29-01-2018
Ngày hiệu lực: 29-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
15/KH-SNN29-01-2018
Ngày hiệu lực: 29-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
09/KH-UBND29-01-2018
Ngày hiệu lực: 29-01-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
124/KH-UBND29-12-2017
Ngày hiệu lực: 29-12-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
2376/KH-SNN23-11-2017
Ngày hiệu lực: 23-11-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
2344/KH-SNN20-11-2017
Ngày hiệu lực: 20-11-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
2156/KH-SNN26-10-2017
Ngày hiệu lực: 26-10-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
84/KH-UBND (Lâm Bình)28-08-2017
Ngày hiệu lực: 28-08-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
1686/SNN-KH28-08-2017
Ngày hiệu lực: 28-08-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
02/KH-BCĐ10-08-2017
Ngày hiệu lực: 10-08-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
1578/BC-SNN09-08-2017
Ngày hiệu lực: 09-08-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
60/KH-UBND25-07-2017
Ngày hiệu lực: 25-07-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
60/KH-UBND25-07-2017
Ngày hiệu lực: 25-07-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
57/KH-UBND13-07-2017
Ngày hiệu lực: 13-07-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực