,

Kế hoạch

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
72/KH-SNN31-08-2019
Ngày hiệu lực: 31-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
60/KH-SNN14-06-2019
Ngày hiệu lực: 14-06-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
64/KH-UBND27-05-2019
Ngày hiệu lực: 27-05-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
53/KH-UBND10-05-2019
Ngày hiệu lực: 10-05-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
51/KH-SNN08-05-2019
Ngày hiệu lực: 08-05-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/KH-UBND19-04-2019
Ngày hiệu lực: 19-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
277-KH/TU19-04-2019
Ngày hiệu lực: 19-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
46/KH-UBND11-04-2019
Ngày hiệu lực: 11-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
42/QĐ-UBND03-04-2019
Ngày hiệu lực: 03-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
37/KH-UBND02-04-2019
Ngày hiệu lực: 02-04-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
34/KH-UBND27-03-2019
Ngày hiệu lực: 27-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
24/KH-SNN04-03-2019
Ngày hiệu lực: 04-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
25/KH-SNN04-03-2019
Ngày hiệu lực: 04-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
20/KH-UBND20-02-2019
Ngày hiệu lực: 20-02-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
18/KH-SNN19-02-2019
Ngày hiệu lực: 19-02-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực