,

Kế hoạch

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
11/KH-UBND03-02-2019
Ngày hiệu lực: 03-02-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
16/KH-SNN31-01-2019
Ngày hiệu lực: 31-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
115/KH-UBND28-12-2018
Ngày hiệu lực: 28-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
114/KH-UBND20-12-2018
Ngày hiệu lực: 20-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
474/BC-SNN04-12-2018
Ngày hiệu lực: 04-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
100/KH-UBND19-11-2018
Ngày hiệu lực: 19-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
98/KH-UBND01-11-2018
Ngày hiệu lực: 01-11-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
96/KH-SNN30-10-2018
Ngày hiệu lực: 30-10-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
94/KH-SNN24-10-2018
Ngày hiệu lực: 24-10-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
329/BC-SNN31-08-2018
Ngày hiệu lực: 31-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
75/KH-UBND09-08-2018
Ngày hiệu lực: 09-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
997/SNN-KH02-07-2018
Ngày hiệu lực: 02-07-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
63/KH-UBND20-06-2018
Ngày hiệu lực: 20-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
908/CTR-SNN18-06-2018
Ngày hiệu lực: 18-06-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
52/KH-UBND24-05-2018
Ngày hiệu lực: 24-05-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực