,

QLCL Nông lâm và Thủy sản

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
03/KH-SNN11-01-2024
Ngày hiệu lực: 11-01-2024
Trạng thái: Còn hiệu lực
44/KH-SNN14-05-2023
Ngày hiệu lực: 14-05-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/KH-SNN06-01-2023
Ngày hiệu lực: 06-01-2023
Trạng thái: Còn hiệu lực
597/QĐ-UBND20-10-2022
Ngày hiệu lực: 20-10-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
87/TB-VPCP29-03-2022
Ngày hiệu lực: 29-03-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
89/KH-UBND02-06-2021
Ngày hiệu lực: 02-06-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
174/QĐ-TTg05-02-2021
Ngày hiệu lực: 05-02-2021
Trạng thái: Còn hiệu lực
215/QĐ-UBND08-06-2020
Ngày hiệu lực: 08-06-2020
Trạng thái: Còn hiệu lực
47/2019/QĐ-UBND31-12-2019
Ngày hiệu lực: 15-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
25/KH-SNN04-03-2019
Ngày hiệu lực: 04-03-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
464/BC-SNN05-12-2018
Ngày hiệu lực: 05-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
115/2018/NĐ-CP04-09-2018
Ngày hiệu lực: 04-09-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
3489/QĐ-BNN-QLCL31-08-2018
Ngày hiệu lực: 31-08-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
02/KH-BCĐ27-03-2018
Ngày hiệu lực: 27-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
93/BC-SNN21-03-2018
Ngày hiệu lực: 21-03-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực