,

Văn bản khác

Số ký hiệuNgày ban hànhTrích yếu
19/VBHN-BNNPTNT30-12-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
24/VBHN-BNNPTNT30-12-2022
Ngày hiệu lực: 01-01-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
69-QĐ/TW06-07-2022
Ngày hiệu lực: 06-07-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
01/TL12-05-2022
Ngày hiệu lực: 12-05-2022
Trạng thái: Còn hiệu lực
07/VBHN-BNNPTNT05-08-2019
Ngày hiệu lực: 05-08-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
05/VBHN-BNNPTNT05-06-2019
Ngày hiệu lực: 05-06-2019
Trạng thái: Còn hiệu lực
3965/QĐ-BKHCN26-12-2018
Ngày hiệu lực: 26-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
TCVN 11041-5:201826-12-2018
Ngày hiệu lực: 26-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
TCVN 11041-6:201826-12-2018
Ngày hiệu lực: 26-12-2018
Trạng thái: Còn hiệu lực
DT 3 - TCVN 11041-2:201729-12-2017
Ngày hiệu lực: 29-12-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
DT 3 - TCVN 11041-2:201729-12-2017
Ngày hiệu lực: 29-12-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
11892-1:201701-01-2017
Ngày hiệu lực: 01-01-2017
Trạng thái: Còn hiệu lực
31/VBHN-BNNPTNT09-10-2014
Ngày hiệu lực: 09-10-2014
Trạng thái: Hết hiệu lực