,

Văn bản Hướng dẫn kỹ thuật

Hướng dẫn Công tác vệ sinh thú y, tiêm phòng cho gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông năm 2022

Nhằm tạo miễn dịch chủ động đối với dịch bệnh, đảm bảo cho đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định. Trong mục Khuyến nông hôm nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản hướng dẫn vệ sinh thú y và tiêm phòng cho gia súc, gia cầm vụ Thu - Đông như sau:

Hướng dẫn Kỹ thuật chăm sóc, nuôi dưỡng và quản lý đàn ong lấy mật

Ở nước ta, nghề nuôi ong lấy mật đã có truyền thống từ rất lâu; với lợi thế đầu tư cho nuôi ong thấp, nhưng các sản phẩm khai thác từ ong như: Mật, sáp, phấn hoa,... đều mang lại hiệu quả kinh tế cao và có giá trị dược liệu; ngoài ra ong còn giúp thụ phấn cho cây trồng rất hữu hiệu, góp phần bảo vệ sự đa dạng sinh học và môi ...