,

Thư viện ảnh

Mùa nhãn Thái Bình

  • Sau khi thu hoạch từ vườn về, nhãn được làm sạch lá và đóng thùng.

  • Sau khi thu hoạch từ vườn về, nhãn được làm sạch lá và đóng thùng.

  • Nhãn Thái Bình năm nay được mùa, nhiều vườn nhãn cho quả sai lúc lỉu.

  • Tư thương ở nhiều nơi tìm đến thu mua nhãn ngay tại vườn.

  • Mùa nhãn Thái Bình

  • Mùa nhãn Thái Bình

Thư viện ảnh khác