1Văn bản số 3749/CAT-QLHC ngày 20/6/2022 của Công an tỉnh v/v giới thiệu thiết bị đọc mã QR trên thẻ CCCD gắn chíp điện tử
2Hướng dẫn số 52-HD/BTGTU ngày 15/6/2022 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hướng dẫn tuyên truyền về “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam -Lào 2022
3Văn bản số 1189/SNN-TL ngày 23/6/2022 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn v/v điều chỉnh một số nội dung Văn bản số 1711/SNN-TL ngày 31/8/2021 của Sở Nông nghiệp và PTNT  
4Văn bản số 1246/BĐTQ-KHKD ngày 22/6/2022 của Bưu điện tỉnh Tuyên Quang v/v hưởng ứng, chung tay tiêu thụ sản phẩm Vải thiều Bắc Giang
5Thông báo số 62/TB-SNN ngày 21/6/2022 về việc tuyển dụng viên chức năm 2021
6Văn bản số 2827-CAT-PCCC&CNCH ngày 19/5/2022 v/v cung cấp DVC TT mức độ 3, mức độ 4 trên Cổng dịch vụ công Bộ Công an đối với các thủ tục hành chính trong lĩnh vực phòng cháy và chữa cháy
7Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 30/5/2022 về việc ban hành Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2021
8Thông báo số 58/TB-UBND ngày 04/6/2022 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức năm 2021  
9Quyết định số 615/QĐ-UBND ngày 28/5/2022 phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2021
10Cảnh báo một số phương thức, thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng
11Kế hoạch số 67a/KH-SNN ngày 26/4/2022 v/v tổ chức Chương trình nghệ thuật chào mừng kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2022)
12Thông báo số 64/TC-TTBVTV ngày 24/3/2022 về việc mở lớp “Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật” và “Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón” năm 2022
13Thông báo giới thiệu chức vụ và chữ ký của Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm, Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Tuyên Quang
14Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
15Văn bản số 35/SNN-CNTY ngày 10/01/2022 v/v đề nghị tiếp nhận trực tuyến hồ sơ giải quyết TTHC vào các ngày nghỉ và các ngày Lễ, Tết