1Hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng và triển khai thực hiện Hướng dẫn số 02-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương
2Kế hoạch triển khai thực hiện Cuộc vận động“Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2021
3Quyết định số 1985/QĐ-BNN-TCCB ngày 07/05/2021 Về việc phân công công tác đối với Lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và PTNT
4Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 15/04/2021 về việc Tổ chức Chương trình kích cầu du lịch tỉnh Tuyên Quang năm 2021 với chủ đề “Tuyên Quang - Nơi vẻ đẹp hội tụ”
5Thông báo Kết quả quan trắc môi trường tại một số vùng nuôi trồng thủy sản lồng bè tập trung trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
6Thông báo Về việc mở lớp “Bồi dưỡng chuyên môn về thuốc bảo vệ thực vật” và “Tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn về phân bón” năm 2021
7Thông báo về thời gian, địa điểm tiếp nhận hồ sơ ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dântỉnh Tuyên Quang khóa XIX nhiệm kỳ 2021-2026
8Thông báo kết quả xét nâng bậc lương trước thời hạn năm 2020  
9Thông báo tiếp công dân và Nội quy tiếp công dân của Sở Nông nghiệp và PTNT
10LỊCH PHÂN CÔNG LÃNH ĐẠO SỞ TRỰC TẾT TÂN SỬU NĂM 2021
11Lịch phân công trực tết Tân Sửu năm 2021
12Thông báo Kết luận Hội nghị tổng kết công tác năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
13Văn bản số 1908/SNN-TL ngày 10/12/2020 về việc tham gia cuộc thi “Sáng tác lời mới cho làn điệu dân ca và nhạc cổ truyền về phòng chống thiên tai”
14Thông báo giới thiệu chức danh, chữ ký của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang khóa XVII, nhiệm kỳ 2020-2025
15Thông báo về việc tổ chức thi xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm năm 2020