,

Thông báo nội bộ

1Thông báo số 57/TB-SNN ngày 14/6/2024, Kết quả trúng tuyển kỳ thi tuyển công chức năm 2024 vào Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
2Thông báo về danh mục tài liệu ôn tập thi phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024
3Thông báo Danh sách và triệu tập thí sinh đủ điều kiện tham dự phỏng vấn vòng 2, kỳ xét tuyển viên chức vào đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT năm 2024  
4Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2024
5Quyết định số 221/QĐ-BQL ngày 21/11/2023 của Ban Quản lý Khai thác CTTL Tuyên Quang phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức năm 2023  
6BAN TỔ CHỨC HỘI THAO TRÂN TRỌNG THÔNG BÁO
7Thông báo số 67/TB-VP ngày 01/11/2023 về việc thông báo về việc chuyển Cổng Thông tin điện tử tỉnh Tuyên Quang
8Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023 của Ban quản lý KTCT Thủy lợi Tuyên Quang
9Thông báo số 27/TB -SNN ngày 02/9/2023 kết quả xét tuyển viên chức năm 2023  
10Giới thiệu chữ ký của ông Đặng Duy Hiển, Phó Giám đốc Trung tâm Chuyển đổi số và Thống kê nông nghiệp
11Thông báo Về việc tuyển chọn đơn vị chủ trì liên kết thực hiện Dự án hỗ trợ phát triển sản theo chuỗi giá trị (quy mô liên huyện) trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang
12Thông báo niêm yết giá dịch vụ công Khồng sử dụng NSNN về du lịch tại Khu di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Tân Trào
13Thông báo số 94/TB-TTBVTV ngày 26/7/2023 về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản bán đấu giá tài sản nhà nước thanh lý
14Thông báo số 50/TB-SNN ngày 06/7/2023 về việc quy định mức thu một số khoản phí, lệ phí nhằm hỗ trợ người dân, doanh nghiệp trong thực hiện thủ tục hành chính
15Tài liệu tuyên truyền an toàn điện trong nhân dân bảo vệ trong thiết bị công trình điện lực và bảo vệ hành lang lưới điện cao áp
16Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2023
17Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2023  
18Kế hoạch số 330-KH/TU về triển khai hưởng ứng Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023
19Kế hoạch 106-KH/BTCTW tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VIII - năm 2023 do Ban Tổ chức Trung ương ban hành  
20Thông báo cấp dự báo cháy rừng trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang