1Kế hoạch Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022
2Văn bản số 35/SNN-CNTY ngày 10/01/2022 v/v đề nghị tiếp nhận trực tuyến hồ sơ giải quyết TTHC vào các ngày nghỉ và các ngày Lễ, Tết
3Thông báo số 08/TB-SNN ngày 10/01/2021. Thông báo Kết quả thi vòng 2, kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn    
4Thông báo số 06/TB-SNN ngày 17/12/2021 về việc thông báo danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức vòng 2
5Sở Giáo dục và đào đạo thông báo về việc tiếp nhận thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công tỉnh Tuyên Quang
6Thông báo triệu tập thí sinh đủ điều kiện dự thi vòng 2 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
7Văn bản số 2446/SNN-PTNT ngày 08/12/2021 v/v hướng dẫn thay đổi địa điểm nhận hồ sơ thực hiện Mục I Chương II Nghị quyết số 03/2021/NQ-HĐND
8Thông báo MobiFone tỉnh Tuyên Quang tiếp sức cho doanh nghiệp khôi phục SXKD sau covid-19 và đông hành cùng chuyển đổi số
9Tuyên truyền cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần - 2022
10Nghị định 96/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ quy định điều kiện về an ninh, trật tự đối với một số ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện
11Thông báo số 08/TB-TTTHCC ngày 25/11/2021 về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ Bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh Tuyên Quang
12Thông báo chính sách thu mua phát triển nguyên liệu mía từ vụ 2021-2022 đến hết vụ 2024-2025 của công ty mía đường Sơn Dương
13Danh mục tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức vòng 1 vào các đơn vị sự nghiệp thuộc sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh tuyên quang
14Thông báo số 03/TB-HĐTDVC ngày 17/11/2021 Về triệu tập thí sinh dự thi vòng 1 kỳ thi tuyển viên chức năm 2020 vào các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
15Văn bản số 2295/SNN-KH ngày 15/11/2021 về việc Phản hồi thông tin phản ánh của Báo Lao động ngày 07/10/2021 và ngày 12/10/2021 Số ký hiệu: 2295/SNN-KH