,

Thời sự

Chắp cánh sản phẩm công nghiệp nông thôn

Sau nhiều năm triển khai, việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn (CNNT) tiêu biểu đã chứng minh được đây là một nội dung ...