,

KHUYẾN NÔNG

Tập huấn kỹ thuật ủ phân hữu cơ bằng men vi sinh

Ngày 19/4/2024, tại xã Đức Ninh, huyện Hàm Yên, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Hội nông dân xã tổ chức lớp tập huấn “Kỹ thuật ủ phân hưu cơ bằng men vi sinh phục vụ canh tác nông nghiệp theo hướng bền vững” cho 25 học viên là thành viên hợp tác xã, các hộ nông dân sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã Đức Ninh.