Gấp rút ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm dịch cúm gia cầm type A/H5N8

Chủng cúm gia cầm type A/H5N8 đã xuất hiện tại một số tỉnh, thành phố trong cả nước. Điều đáng nói là chủng cúm gia cầm này có thể độc lực rất cao, khả năng lây nhiễm và gây tử vong cho người. Để kiểm soát nguy cơ xâm nhiễm dịch cúm gia cầm nguy hiểm, UBND tỉnh, ngành chuyên môn đang gấp rút thực hiện các biện pháp ngăn chặn.