TỔNG KẾT THỰC HIỆN CHÍNH SÁCH HỖ TRỢ NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHĂN NUÔI NÔNG HỘ GIAI ĐOẠN 2015-2020.

Sáng 11/6/2021 Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ giai đoạn 2015-2020. Chủ trị hội nghị tại điểm cầu Hà Nội do đồng chí Phùng Đức Tiến Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT. Tại điểm cầu Tuyên Quang chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Thế Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Việt - Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT và các sở, ngành, UBND các huyện.