Ngành nông nghiệp gặp nhiều khó khăn trong quý I

3 tháng đầu năm 2023, ngành nông nghiệp đối mặt với nhiều khó khăn, nhất là hoạt động xuất khẩu. Tổng kim ngạch xuất khẩu nông, lâm, thủy sản giảm 14,4% so với cùng kỳ.

Giám đốc “chân đất” trồng rau sạch

Người dân thôn Ninh Thái, xã Thái Hòa (Hàm Yên) duy trì nghề trồng rau được hơn 30 năm qua. Nhưng với cách làm truyền thống, các loại rau, củ, quả ...

Ứng phó bệnh chết héo trên cây keo

Thời gian gần đây, bệnh chết héo trên cây keo đang phát sinh gây hại trên rừng trồng tại các xã Trung Yên, Tân Trào… (Sơn Dương) và có xu hướng lan ...

An Thịnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu

Năm 2023, thôn An Thịnh, xã Nhữ Hán (Yên Sơn) được lựa chọn xây dựng thôn nông thôn mới kiểu mẫu. Đến nay, thôn đã cơ bản đạt 12/12 tiêu chí. Các ...