,

Thông tin tuyên truyền

Hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh và Ban chỉ đạo Trung ương triển khai Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội vừa có văn bản đề nghị các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về An toàn, vệ sinh lao động năm 2024.