1. Thông báo số 62/TB-SNN ngày 21/6/2022 về việc tuyển dụng viên chức năm 2021
2. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Quan trắc cảnh báo môi trường để phòng chống dịch bệnh trong nuôi trồng thủy sản năm 2022 của Chi cục Chăn nuôi, Thú y và Thủy sản
3. Quyết định Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin Viêm da nổi cục tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang năm 2022.
4. Văn bản số 1061/SNN-TL ngày 08/6/2022 về việc tăng cường công tác đảm bảo an toàn hồ chứa nước thủy lợi và công tác chuẩn bị ứng phó với mưa, lũ trong thời gian tới
5. Văn bản số 1026/SNN-KL ngày 03/6/2022 về việc trả lời kiến nghị của cử tri xã Thượng Nông, huyện Na Hang “Đề nghị chuyển đổi một phần diện tích rừng phòng hộ sang rừng sản xuất trên địa bàn xã, để có quỹ đất thực hiện các dự án về hỗ trợ đất ở và đất sản xuất...”
6. Thông báo số 58/TB-UBND ngày 04/6/2022 của UBND tỉnh về tuyển dụng công chức năm 2021  
7. Văn bản số 1020/SNN-TL ngày 03/6/2022 về việc trả lời ý kiến cử tri xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị: “Xem xét có chính sách hỗ trợ người dân sử dụng nước sạch, nước sinh hoạt được đầu tư từ nguồn kinh phí Nhà nước.
8. Văn bản số 983/SNN-TTN ngày 31/5/2022 về việc trả lời ý kiến cử tri xã Chiêu Yên, huyện Yên Sơn đề nghị: Sớm đầu tư công trình nước sạch cho thôn Đán Khao để cấp nước sạch sinh hoạt cho nhân dân trong thôn
9. Văn bản số 982/SNN-TTN ngày 31/5/2022 Về việc trả lời ý kiến cử tri xã Sinh Long, huyện Na Hang đề nghị: Xem xét lắp đặt hệ thống nước sạch tập trung cho 02 thôn Phiêng Thốc, Lũng Khiêng
10. Thông báo số 51/TB-SNN ngày 26/5/2022 về việc thông báo tổ chức thi tuyển chức danh Phó Giám Đốc Ban Quản lý khai thác công trình thủy lợi Tuyên Quang trực thuộc Sở Nông nghiệp và PTNT
11. Thông báo Kế hoạch tiếp nhận công chức 6 tháng đầu năm 2022
12. Cẩm nang chủ trương, chính sách phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh tuyên quang giai đoạn 2021-2025
13. Quyết định số 756/QĐ-SNN ngày 31/12/2021 Về việc công bố công khai dự toán năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT  
14. Quyết định số 307/QĐ-SNN ngày 15/4/2022 Về việc công bố công khai bổ sung dự toán ngân sách năm 2022 cho Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT
15. Quyết định số 269/QĐ-SNN ngày 07/4/2022 Về việc công bố công khai tình hình thực hiện dự toán quý I năm 2022 của Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT