,

Tin Hoạt động

Chủ động phòng trừ sâu bệnh hại lúa xuân

Để thực hiện và hoàn thành được mục tiêu sản lượng vụ xuân, bên cạnh việc tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các khâu kỹ thuật như thời vụ gieo cấy, cơ ...

Người nhân lên những cánh rừng

Anh Hà Xuân Thủy, thôn Phúc Tâm, xã Phúc Thịnh (Chiêm Hóa) dành cả thanh xuân, tâm huyết phát triển cho vườn ươm cây giống lâm nghiệp. Qua 15 năm ...

Ươm mầm xanh cho những cánh rừng

Ông Nguyễn Đức Sỹ, xã Kháng Nhật, huyện Sơn Dương có nhiều năm gắn bó với nghề ươm giống cây trồng. Bằng sự chăm chỉ, bắt kịp xu thế thị trường, ông ...

Yên Sơn đẩy mạnh phát triển kinh tế rừng

Với tiềm năng, lợi thế về lâm nghiệp, huyện Yên Sơn xác định phát triển kinh tế rừng bền vững, trở thành nghành kinh tế mũi nhọn, tạo sinh kế người ...