,

Đầu mối tiếp nhận

Thông tin đầu mối tiếp nhận thông tin

1. Thông tin đường dây nóng và địa chỉ hộp thư điện tử tiếp nhận, xử lý, giải quyết các phản ánh, kiến nghị, tố cáo của người dân, doanh nghiệp trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang.

- Đầu mối tiếp nhận thông tin:  Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
- Địa chỉ:  Số 108, Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Số điện thoại:  02073 824 232 
- Di động: 0982.183.559 (Ông Phạm Thanh Hà - Chánh Thanh tra Sở)
- Email:  thanhtrasnntqu@gmail.com

 

2. Công chức trực tiếp hỗ trợ người dân, tổ chức thực hiện các dịch vụ công trực tuyến trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực nông nghiệp và PTNT

STT

Họ và tên

Số điện thoại

Bộ phận/đơn vị

1

Nguyễn Thị Khánh Vân

0913 842 689

(0207) 3 817 334

Văn phòng Sở Nông nghiệp và PTNT

2

Nguyễn Anh Tuấn

0966.414.669

Công chức Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công

       

 

3. Danh sách người đứng đầu cơ quan; cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính của Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang

STT Họ và tên Chức danh Số điện thoại
1
Nguyễn Công Hàm
Phó Giám đốc Sở, cán bộ đầu mối thực hiện công tác Kiểm soát thủ tục hành chính 0912.191.486
2
Lê Thị Thanh Nhàn
Chánh Văn phòng Sở, phụ trách Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả TTHC của Sở 0912.531.679

 

4. Thông tin đường dây nóng để tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, phản ánh về an toàn vệ sinh thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp

Đầu mối tiếp nhận thông tin: 

- Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang (thông tin liên hệ tại Mục 1.)

- Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản

- Địa chỉ:  Số 108, Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Số điện thoại:  02073 827.280
- Di động:  0912.844.759 (Chi cục Trưởng Chi cục QLCL NLS và TS)
- Email: ccqlcl@tuyenquang.gov.vn


5. Thông tin đường dây nóng để tiếp nhận các khiếu nại, tố cáo, phản ánh liên quan quá trình triển khai Chương trình Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả do Trung tâm nước sạch và VSMT nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Trung tâm y tế dự phòng tỉnh đang thực hiện.

- Đầu mối tiếp nhận thông tin:  Thanh tra Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Tuyên Quang
- Địa chỉ:  Số 108, Nguyễn Văn Cừ, phường Minh Xuân, TP. Tuyên Quang, tỉnh Tuyên Quang
- Số điện thoại:  02073 824 232 
- Di động: 0982.183.559 (Ông Phạm Thanh Hà - Chánh Thanh tra Sở)
- Email:  thanhtrasnntqu@gmail.com

Sở NN&PTNT Tuyên Quang