Lấy sự hài lòng của nhân dân làm thước đo trong CCHC

Nhờ triển khai đồng bộ các giải pháp cải cách hành chính (CCHC) hướng tới sự hài lòng của nhân dân, Công an tỉnh được Bộ Công an ghi nhận và đánh giá cao. Năm 2020, Chỉ số CCHC của Công an tỉnh xếp thứ 4/63 công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Sự cộng hưởng từ niềm tin của nhân dân

Năm 2020, Tuyên Quang đã có sự bứt phá trên bảng xếp hạng Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI). Từ vị trí thứ 42/63 năm 2019 ...

Tiếp tục cải thiện Chỉ số PCI

Cải thiện, nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) được đánh giá là một trong những giải pháp quan trọng của tỉnh nhằm góp phần đảm bảo ...

Khi người dân được phục vụ

Từng có một thời kỳ, những người dân khi có việc cần đến liên hệ tại các cơ quan nhà nước cảm thấy rất khó khăn, phải chờ đợi, thậm chí phải quen ...

Dấu ấn cải cách hành chính năm 2020

Năm 2020, công tác cải cách hành chính bước thêm những nấc thang mới, vươn lên nằm trong nhóm các tỉnh đạt khá trở lên, hoàn thành mục tiêu Nghị ...